Logo
"Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?" Fussilet 33Hakkımızda

KalemDer'i Tanıyalım

Kalem-Der 2007 yılının Şubat ayında Ümraniye’de kuruldu. Halen de Ümraniye’de faaliyetlerine devam etmektedir.

Derneğimiz, her ne kadar 2007 yılında kurulmuş olsa da, Kalem-Der’de faaliyet yapan gençlerin birliktelikleri ve çalışmaları daha eski tarihlere dayanır. 2001 yılından 2007 yılına kadar Üsküdar’da Mavera olarak faaliyet göstermekte idi. Üsküdar’da Tevhid Vakfının son dönemlerinde çeşitli sebeplerle vakıftan ayrılan gençler tarafından kurulan Mavera, 28 Şubat sürecinde mahkeme kararıyla kapatılan Tevhid Vakfının boşluğunu doldurmaya çalıştı. Muvahhid gençler daha sonra, Ümraniye’ye taşınarak Kalem-Der ismi altında faaliyetlerine devam ettiler.

Temel hedef, Tevhidî İslam anlayışını insanlara ulaştırmak ve bu konuda her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.
Türkiye’de Müslümanlar tarafından kurulup daha sonra kuruluş amacına hizmet edemeyen, savrulup merkez sağa kayan emsallerinin düştüğü duruma düşmemeyi temel bir İslamî sorumluluk olarak gördü. Nice sorunlarla karşılaştı ise de, bugün de aynı sorumluluk bilinci içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Sadece Allah’a kulluk yapmayı ve O’nun rızasını hedefleyen dernekte, Tefsir, Akaid, Davet Usûlü, Esmâü’l-Hüsnâ konularında seminerler verilmekte, her ay konferans ve paneller tertip edilmektedir. Ayrıca derneğimizde hanım çalışmaları da yapılmakta, sosyal faaliyetlere ve değişik etkinliklere yer verilmektedir.